اطلاعیه 11-صدور گواهی چاپی نمایه سازی مقالات پژوهشگران در سیویلیکا
1400/11/18

دبیرخانه کنفرانس با افتخار اعلام می کنند که علاوه بر ارسال گواهی های پذیرش مقالات کنفرانس،امکان دریافت صدور گواهی چاپی نمایه سازی مقالات پژوهشگران در سیویلیکا نیز فراهم هست.

CIVILICA