اطلاعیه 10 - شرایط شرکت حضوری در کنفرانس :
1400/10/09

شرایط شرکت حضوری در کنفرانس :

پژوهشگران محترم که قصد شرکت حضوری در کنفرانس را دارند  با توجه به شرایط خاص رویداهای آموزشی حضوری ، جهت شرکت بصورت حضوری در کنفرانس لطفا به نکات ذیل توجه نمایید.

 

*** نکته :

با توجه به اینکه دبیرخانه هماهنگی های لازم را به جهت مهیا نمودن خدمات تور مناسب با کمترین هزینه ها را انجام خواهد داد و همچنین ممکن است تاریخ های برگزاری به هر دلیلی چند روز جابجا شود لذا ضروریست جهت هر گونه اقدام برای مسافرت با دبیرخانه هماهنگی انجام شود.